agsdi-sun-2

Sesong:

Hele året

agsdi-people

Deltagere:

Fra 2-8 stk.

agsdi-dollar

Pris:

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud.

Vi har flere ulike arrangementer for døvblinde i løpet av året. Blant annet familieuke og naturskulpturuke. På denne siden finner du informasjon og «dagbøker» fra noen av arrangementene.

Familieuke

Informasjon fra fndbf.no:

Dette tiltaket har i mer enn 20 år vært gjennomført som et likemannstiltak, og har tidligere vært dekket gjennom tilskudd fra ulikt hold.

Fra og med 2014 fikk arrangementet sin hovedfinansiering fra Anna B. Thorbjørnsens legat og fikk i den forbindelse navnet:

Anna B. Thorbjørnsens sommerleir for barn og unge med medfødt døvblindhet.

Ettersom medfødt døvblindhet både påvirker muligheten for aktivitet og deltakelse i samfunnet og samtidig har en lavfrekvent forekomst i befolkningen, er det liten mulighet for at barn og unge med denne funksjonsnedsettelsen skal kunne treffes uten at det er lagt spesielt til rette for slike sammenkomster.

En av årsakene til at Johnsgård Turistsenter er valg som samlingssted for arrangementet er vertskapet ved Grete Steigen og Jan Ole Johnsgårds personlige erfaring med medfødt døvblindhet gjennom deres sønn Tormod, og dermed også en unik kunnskap om tilrettelegging i ulike aktiviteter tilknyttet sommerleiren.

I tillegg er turistsentrets beliggenhet i Sømådalen med fjellet, skogen og Langsjøen i umiddelbar nærhet noe som gir mulighet for å legge til rette for mange meningsfulle opplevelser i naturen. Med ulike uteaktiviteter som ramme, er fokuset satt på sosialt felleskap med andre barn og ungdommer.

Barn og unge med medfødt døvblindhet er avhengig av at omgivelsene tilrettelegges slik at mulighetene for deltagelse og aktivitet blir så optimale som mulig. Jo mer omgivelsene bidrar med tilrettelegging, jo større er mulighetene for mestring og inkludering i de ulike aktivitetene som planlegges på sommerleiren. Denne er derfor lagt opp slik at fellesaktivitetene tilpasses den enkelte slik at deltagelse er mulig uansett funksjonsnivå.

Friluftskurs for døvblinde

Hver sommer arrangeres det friluftskurs for unge døvblinde. Hensikten er at døvblind ungdom skal skape opplevelser sammen med andre unge voksne. Derfor er også ledsagerne denne uka unge voksne. Aktivitetsnivået er høyt og til tider fartsfylt med blant annet rafting, ridning fjellturer og kano. 

Naturskulpturuke

Naturskulpturuka er et kurs for unge og voksne med medfødt døvblindhet, og ble arrangert første gang i 1999 på Johnsgård, med deltakere fra Sverige, Norge og Danmark. Arrangementet ble gjennomført i 20 år og resultatet kan er den flotte skulpturparken Trollskogen. Naturskulpturuka blir arrangert i samarbeid med Eikholt, nasjonalt ressurssenter for døvblinde. Målet er å oppleve kommunikasjon, samspill og mestring gjennom meningsfulle aktiviteter og kunstneriske opplevelser.

Se en kortfilm fra Naturskulpturuka 2011 her.

ARKIV:

Naturskulpturuka 2016 – Bilder

Naturskulpturuka 2015 – Bilder

 

Aktiviteter for døvblinde

Trollskogen

Gjennom den årlige gjennomføringen av Naturskulpturuke har det etterhvert dukket opp en utrolig samling av kunstinnstallasjoner i Trollskogen. En vandring i Trollskogen er en kunstnerisk opplevelse hvor det taktile står i fokus. Her kan man bruke hendene og kjenne de ulike materialene og skulpturene som «gjemmer» seg i skogen. 

Trollskogen er en flott opplevelse både for døvblinde og andre. 

Tilrettelagte turstier og lavvo

Den korteste tur-løypa vår er på 2 kilometer og er universelt utformet. Runden er fin å gå for både barn og andre som er litt dårlig til bens. Den er også fin for både rullestol og barnevogn. Det står benker med jevne mellomrom langs runden. Etter ca. 1 km kommer dere til en fin lavvo ved strandkanten av Lansjøen. Her finnes også en utedo. Denne løypa går langs den populær frisbeegolfbanen vår.