Tylldalslokan

Start ved den øverste parkeringa i Gloføklia Vest. Følg sommerstien rundt ved Tylldalslokene. Her er det mange små daler og bakketopper som er fine avstikkere for å utforske området rundt tregrensa. Når du kommer opp til tregrensa møter du skiløypa som går rundt Gloføken. Herifra kan du følge sommerstien ned til Jotseterveien igjen.

Langsjøen til Langodden.

En fin nybegynnertur er å gå isen nordover fra brygga til Langodden.

Her får du testet utstyret og prøvd ut trugene på jamt underlag.

Følg sjølandet nordover til den første store odden og rund rundt den.

Da kommer du til Lavvoen som ligger ved stranda.

Pass på å gå helt inntil den bratte bakken etter du har kommet rundt odden da det ofte er en del overvann inne i vika. Ved bekkeoset innerst i vika er isen utrygg hele året.

På tur hjem kan du enten ta samme vei eller prøve egga som går fra Langodden og mot Johnsgård for mer utfordringer.