Hos oss er det gode fiskemuligheter i både elver, bekker og sjøer. Det er muligheter for både stang og garnfiske. Du kan også lese mer om fiske på Engerdal Fjellstyre sine nettsider!

Fiskekort

Hos oss får du kjøpt fiskekort for statsallmenningen. På dette kortet kan du fiske i ca. 800 vann/elver. Vi selger også kort for Istern Fiskesameie.

Langsjøen

Her finnes det harr, ørret, gjedde, abbor og sik. Dorging med sluk etter ørret og gjedde, og fiske med flue og spinner etter harr, sik og ørret. På eget fiskekort er det også anledning til å fiske med garn. Ved dorging tillates kun 4 stenger pr båt.

Størstemål på ørret er 40 cm, med slikt unntak: Hver fisker/båtlag kan ta 2 ørreter over størstemålet pr. døgn.

Hola Fiskeforening har egen gjeddesone i nordenden av Langsjøen. I elva Hola, som renner ut i nordenden av Langsjøen,  er det forøvrig egen fluefiskesone.

Fakta om Langsjøen

  • Største målte dyp: 42 m
  • Største bredde: 860 m
  • Lengde: 9,8 km
  • Areal: 8,1 kvadratkilometer

Jakten på stor-fisken!

Se opplevelsene vgtv.no fikk når de var med oss på Langsjøen i juni 2012:

Sømåa – Ei god harrelv

Gjedde finnes i de stille partier. Sømåa er gyte- og oppvekstområde for Ister-ørreten. Derfor finnes det svært mye ørret under minstemålet i de strømmende partier. Sømåa er kjent for sitt gode harrfiske. Flue eller mark er det sikreste redskapsvalg. Tørrflue/våtflue i finværsperioder og mark på stor elv og på slutten av sesongen.

Minstemål ørret 25 cm. Hver fisker kan ta kun to harr pr døgn, hvorav maks en over 38 cm.

Sømåkvolvet

Sømåkvolvet er fellesbetegnelsen på et område med mange fiskerike tjern vest for RV26, ca 16 km sør for Johnsgård. Tydelig sti går inn til området fra avkjøringen ved RV26. Avstanden inn til fiskevatna er ca 2 km. I flesteparten av tjerna er det ørret og røye, men det finnes også vatn der man kan få abbor og gjedde. Både sluk, spinner, mark og flue blir det benyttet, alt etter værforholdene. Mest vanlig med fiske på dag- og kveldstid. Tjerna i Sømåkvolvet er også isfiskevatn vinterstid. Kart over fiskevannene ser du her.

Femunden

Her finnes det mange fiskearter, også røye. I Femunden er det gode fiskemuligheter både fra land og i båt. Det også tillatt med oter- og garnfiske.

Isteren

Her finnes det harr, ørret, gjedde, abbor og sik. For Isteren er det eget fiskekort.

Flere fiskemuligheter

Med Johnsgård som utgangspunkt, er det innenfor en halvtimes kjøreavstand flere gode fiskemuligheter som Isterfossen, Femundselva, Gløta, Hola og Tufsinga.

Generelle råd

De fleste stedene er det bra med fisk, men det er ingen garanti for at man får fisk! Dette er det mange årsaker til. Blant annet er vær- og vanntemperaturen viktig. Mengen av naturlig føde til fisken er en annen faktor. Valg av riktig redskap til riktig tid er også ofte avgjørende for fangsten. Angående været, nordavind og lave temperaturer er ofte ensbetydende med lite vaking og dårlig fiskebett. – Fisk dypt med nymfe, mark o.l.

Mesteparten av fisken som fanges er fra 0,1 – 1 kg, og passende senetykkelse kan være fra 0,15-0,25. Små fluer i duse farger (brunt-grått-svart o.l.) er ofte bedre enn store fargesprakende (men ingen regel uten unntak). Vanlig fluekrokstørrelse er fra 10 til 16. Ved liten vannstand og sky fisk brukes det lett utstyr. Små sluker og spinnere er de fleste steder bedre enn store. Unntaket kan være der man fisker etter stor-ørret eller gjedde. Hvilke sluker som er best varierer sjølsagt, men små fiskeimiterende wobblere er mange steder verdt å prøve.